Personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Protostarsat samler inn og bruker personopplysninger.

Protostarsat , ved nettredaktør, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på Protostarsat.com

Nettredaktøren har det daglige ansvaret for Protostarsats behandlinger av personopplysninger på Protostarsat,com , med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel for å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Protostarsat som har tilgang til opplysningene som samles inn.